Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Na co se můžeme celý rok těšit?

( Podrobnosti o plánovaných akcích najdete každý měsíc v záložce Aktuality)

 • Drakiáda - odpolední  akce spojená s opékáním vuřtů za obcí na louce, posezení u ohně
 • Bruslení - 10 lekcí dopoledního kurzu pro starší děti na zimním stadionu ve Třemošné
 • Vystoupení dětí u vánočního stromečku - 1. adventní neděli, tradiční odpolední akce
 • Výchovný koncert pro předškoláky.
 • Mikulášská nadílka  - dopolední akce s divadlem Hra
 • Předvánoční setkání s rodiči - odpolední akce s vystoupením dětí
 • Vánoční dopolední nadílka v MŠ.
 • Masopustní  karneval a pečení koblížků.
 • Den maminek.
 • Návštěva v první třídě ZŠ.
 • Den dětí, spojený s výletem.
 • Projekt „ Do knihovny za knížkou, hračkou, vědou a písničkou..“- 1x za měsíc odpoledne
 • Ozdravný pobyt v solné jeskyni ve Vískách u Horní Břízy - 10 návštěv v měsících lednu a únoru 
 • Předplavecký výcvik - plavecký bazén na Lochotíně v Plzni - se staršími dětmi na jaře.
 • Návštěvy divadla Alfa - velice rádi navštěvujeme toto plzeňské divadlo.
 • Divadlo v MŠ -přijedou za námi různá divadélka
 • V zimě a na jaře chodíme po stopách zvířátek do lesa a na louky s panem myslivcem na celodopolední procházky.
 • Logopedická péče - každodenní logopedické chvilky - procvičování hybnosti jazyka a mluvidel, správné výslovnosti, hrubé i jemné motoriky; p. uč. a p. řed. mají kurz Logopedický asitent.
 • Polytechnické činnosti, které rozvíjí technické myšlení, vědecké bádání, předmatematické představy, praktické volné tvoření a mnoho dalšího
 • Tématické výlety
 • Angličtina - odpolední zájmová činnost nabídnutá maminkou žáčka naší MŠ.
 • Kroužek šikovných rukou i. a II, - odpolední kroužky vedené ochotnými rodiči.

Ostatní důležité činnosti pro rozvoj dětí:
1. grafické a pracovní listy - uvolnění zápěstí, prstů, správné držení tužky, správné sezení u stolu
2. výtvarné a pracovní činnosti - malování, kreslení, modelování, lepení, stříhání atd
3. pohybové hry - s hudbou, říkadly, hra na tělo, dodržování pravidel při hře
4. hry podporující správnou výslovnost, vyjadřovací schopnosti, matematickou představivost, pozornost, paměť

Individuální setkávání rodičů dětí a konzultace s učitelkami jsou možné každý
první čtvrtek v měsíci od 16 hodin nebo v jiný termín po předešlé domluvě.